7,6 mln zł na termomodernizację, taką kwotę wydadzą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku oraz Zespół Szkół w Piaskach. Budynki tych trzech jednostek powiatowych w ciągu najbliższego roku zostaną w pełni podane modernizacji.

Powiat sukcesywnie modernizuje budynki w ramach efektywność energetycznej sektora publicznego znajdujące się w jego zarządzie. Mimo to stan techniczny wielu z nich jest niezadowalający i generuje wysokie koszty utrzymania. – Głównym celem projektów jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, oraz zwiększenie oszczędności zużywanej energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków panujących w modernizowanych obiektach – informuje starosta Świdnicki Dariusz Kołodziejczyk.

W ramach jednego z trzech projektów przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku przewidziano wymianę instalacji Centralnego Ogrzewania. Wykonane zostanie docieplenia stropodachu i docieplenie ścian budynku a także wymienione zostaną drzwi zewnętrzne. Dodatkowo w budynku zostanie zainstalowana fotowoltaika, a w wejściu będzie kurtyna powietrza. Koszt modernizacji budynku to ok 600 tys., z czego blisko 400 tys. to dofinansowanie w ramach projektu.

– Obecnie jesteśmy po aktualizacji dokumentacji kosztorysowej. Dalszym etapem realizacji naszego projektu będzie ogłoszenie i wybranie wykonawcy oraz przystąpienie do prac. Z efektów realizacji projektu skorzystają wszystkie osoby korzystające z budynku, w szczególności interesanci. – informuje dyrektor PCPR-u Iwona Maluga.

Kolejny projekt dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.  W ramach modernizacji zostaną wykonane docieplenia, oraz towarzyszące prace remontowe i modernizacyjne w tym docieplenia elewacji, dachów oraz stropodachów, naświetleń  dachowych i izolacja ścian. Zostanie wymieniona instalacja CO. Instalacja odgromowa przejdzie gruntowny remont. PCEZ stawia również na odnawialne źródła energii instalując pompę ciepła i 5 kolektorów słonecznych na warsztatach szkolnych. Koszt modernizacji to około 2,4 mln zł. z czego dofinansowanie 1,7 mln zł.

– Zakres kompleksowej modernizacji budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i prowadzić do redukcji zużycia energii końcowej. Z przeprowadzanego przez nas audytu wynika, że roczne zwiększenie efektywności budynku PCEZ w Świdniku wyniesie aż 83,72 71,4 % – oznajmia wicestarosta świdnicki Waldemar Białowąs

W ramach trzeciego projektu w Zespole Szkół w Piaskach będzie realizowane największe zadanie, bo aż dla 4 budynków: warsztaty szkolne, hala sportowa, gimnazjum i budynek dydaktyczny ZS Piaski. W każdym z nich będą podejmowane inne działania modernizacyjne. W przypadku warsztatów szkolnych zostaną docieplone ściany budynku, dach, fundamenty, wymiana drzwi i bram. Natomiast wspólne działanie będzie polegało na montażu pompy ciepła, która zapewni ciepło dla wszystkich budynków oraz fotowoltaiki na dachu warsztatów, hali sportowej i budynku gimnazjum. Wartość całego projektu to ponad 4,5 mln zł, z czego dofinansowanie to 3,1 mln zł.

Dziś przed urzędami stoi wyzwanie. Wysokie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania nieruchomości w Polsce dotyczy zwłaszcza starszych budynków. W przeszłości wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków były bowiem bardzo liberalne, a technologie energooszczędnego budownictwa praktycznie niedostępne.

 

 

WTRAKTUALNOŚCIDariusz Kołodziejczyk,dotacje unijne,fundusze unijne,Iwona Maluga,PCEZ Świdnik,PCPR w Świdniku,termomodernizacja,Zespół Szkjół w Piaskach
7,6 mln zł na termomodernizację, taką kwotę wydadzą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku oraz Zespół Szkół w Piaskach. Budynki tych trzech jednostek powiatowych w ciągu najbliższego roku zostaną w pełni podane modernizacji. Powiat sukcesywnie modernizuje budynki w ramach efektywność energetycznej sektora publicznego...