Współpraca powiatu z gminami zaowocowała powstaniem nowych kilometrów dróg. Powiat świdnicki i samorządy gminne zamierzają kontynuować wspólną realizację inwestycji drogowych.

W 2017 roku w gminie Mełgiew powiat partycypował w kosztach  budowy dróg gminnych, położonych w ciągu ulic: S. Wyspiańskiego, J. U. Niemcewicza, J. A. Morsztyna w miejscowości Krępiec.

– W ubiegłym roku podjęliśmy również uchwałę intencyjną dla gminy Rybczewice, na pomoc finansową w formie dotacji, w kwocie 120 tys. zł, na przebudowę drogi gminnej nr 105759L, w Rybczewicach Drugich. Tam, gdzie jest to możliwe powiat świdnicki i gminy wspólnie partycypują w kosztach – informuje Starosta Dariusz Kołodziejczyk

Dobra współpraca układa się dobrze , tylko z gminami, ale i z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie,  który na budowę ul. Kusocińskiego przeznaczył 17 mln zł  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Reszta środków zostanie przekazana z kasy Powiatu Świdnickiego i Gminy Miejskiej Świdnik. Realizację inwestycji wyceniono na ok. 28 mln zł.

W Gminie Piaski wiele inwestycji w jest również realizowane przy współpracy samorządów, co daje większą punktację przy ocenie wniosków do dofinansowania. – Tak było też w przypadku ulic:  Braci Spozów, Rynek i Spółdzielczej w Piaskach oraz drogi w miejscowości Janówek i Bystrzejowice Pierwsze, gdzie Powiat Świdnicki i Gmina Piaski wspólne partycypowały w kosztach – komentuje Przewodniczący Rady Powiatu Marcin Najda. W przypadku ulic:  Braci Spozów, Rynek i Spółdzielczej w Piaskach, w ramach inwestycji wykonane zostały nowe chodniki i nawierzchnia asfaltowa. Ważnym elementem przebudowy był zakup aktywnego oznakowania przejść dla pieszych, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza w nocy.  Drugą inwestycją jaką udało się wykonać dzięki wspólnej współpracy była przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Janówek i Bystrzejowice Pierwsze. Jest to odcinek o długości 2,6 km, który dotychczas był drogą tłuczniową. Oprócz nowej nawierzchni wykonano podbudowę poboczy.

W ramach dobrej współpracy powiatu z gminami w 2018 r. będą również realizowane (inwestycje drogowe, na odcinku drogi Rybczewice- Marysin, oraz II etap drogi Biskupice – Trawniki. Złożona została  także dokumentacja na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Rybczewice- Marysin, na rzece Giełczew. Przy realizacji tych inwestycji planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych.

WTRAKTUALNOŚCIDariusz Kołodziejczyk,droga,Gminy,Marcin Najda,remont drogi
Współpraca powiatu z gminami zaowocowała powstaniem nowych kilometrów dróg. Powiat świdnicki i samorządy gminne zamierzają kontynuować wspólną realizację inwestycji drogowych. W 2017 roku w gminie Mełgiew powiat partycypował w kosztach  budowy dróg gminnych, położonych w ciągu ulic: S. Wyspiańskiego, J. U. Niemcewicza, J. A. Morsztyna w miejscowości Krępiec. – W ubiegłym...