Zatrucie tlenkiem węgla było prawdopodobnie przyczyną śmierci dwóch osób w m. Dominów. Zwłoki 64-letniego mężczyzny i jego 47-letniej siostry ujawnione zostały wczoraj wieczorem przez znajomych, którzy zaniepokojeni brakiem kontaktu z rodzeństwem od kilkudziesięciu godzin, dostali się do wnętrza mieszkania po wybiciu szyby w oknie. Policja wspólnie z prokuraturą wyjaśnia szczegółowe okoliczności zdarzenia.

W czwartek po godzinie 20 dyżurny świdnickiej Policji powiadomiony został przez jednego z mieszkańców m. Dominów w gm. Mełgiew o odnalezieniu zwłok dwójki jego znajomych. W toku przeprowadzonych na miejscu czynności policjanci ustalili, iż najprawdopodobniej zatrucie tlenkiem węgla było przyczyną zgonu 64-letniego mieszkańca posesji oraz jego 47-letniej siostry. Dom ogrzewany był piecem kaflowym. Zwłoki obydwu osób zabezpieczone zostały celem przeprowadzenia sekcji. Trwa postępowanie mające na celu wyjaśnić szczegółowe okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Warto po raz kolejny przypomnieć, iż czad nazywany jest cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny, nie ma smaku ani zapachu. Zagrożenie zatrucia wzrasta w okresie grzewczym i jest szczególnie duże w domach i mieszkaniach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe oraz wentylacyjne są wadliwe lub nieprawidłowo użytkowane.

Jak zapobiegać zatruciu?

Przede wszystkim należy zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Należy pamiętać, by:

uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystamy z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,
dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia.
Nie wolno bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyśpieszenia czynności serca i oddychania, ponieważ mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem. W takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!

Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

•cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem, drewnem),

•dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,

•co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,

•co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

KPP Świdnik

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/03/68-122949.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/03/68-122949-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIzatrucie czadem
Zatrucie tlenkiem węgla było prawdopodobnie przyczyną śmierci dwóch osób w m. Dominów. Zwłoki 64-letniego mężczyzny i jego 47-letniej siostry ujawnione zostały wczoraj wieczorem przez znajomych, którzy zaniepokojeni brakiem kontaktu z rodzeństwem od kilkudziesięciu godzin, dostali się do wnętrza mieszkania po wybiciu szyby w oknie. Policja wspólnie z prokuraturą wyjaśnia...