Już jutro pierwsza niedziela bez handlu. W związku z tym niektóre supermarkety wydłużają godziny otwarcia w piątek i sobotę. W niedzielę będzie czynna większość galerii handlowych, gdzie bez zmian mają działać lokale gastronomiczne czy kina. Za naruszenie zakazów grozić grzywna od 1 tys. do 100 tys. zł.
Celem ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni jest ustanowienie zasad dotyczących ograniczeń handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele, w święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.
Przepisy ustawy mają zastosowanie do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wykonujących zarobkową działalność handlową. Ustawa, jako zasadę, wprowadza zakaz handlu i wykonywania czynności związanych z handlem oraz zakaz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych. Analogiczne zakazy ustawa wprowadza odnośnie prowadzenia handlu po godzinie 14.00 w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Ustawa zawiera obszerną listę wyłączeń spod powyższych zakazów. Przedmiotowe zakazy nie obowiązują m. in. na stacjach paliw płynnych, w aptekach i punktach aptecznych, w zakładach leczniczych dla zwierząt, w placówkach pocztowych, w środkach transportu, na dworcach i w portach lotniczych, w placówkach handlowych z przeważającą działalnością gastronomiczną, w sklepach internetowych i na platformach internetowych oraz w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/03/shopping-cart-1275480__340.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/03/shopping-cart-1275480__340-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIZ Krajuniedziela,wolna niedziela,zakaz handlu
Już jutro pierwsza niedziela bez handlu. W związku z tym niektóre supermarkety wydłużają godziny otwarcia w piątek i sobotę. W niedzielę będzie czynna większość galerii handlowych, gdzie bez zmian mają działać lokale gastronomiczne czy kina. Za naruszenie zakazów grozić grzywna od 1 tys. do 100 tys. zł. Celem ustawy z...