Dzisiaj odbyły się obrady XLV sesji Rady Powiatu V kadencji. Radni zostali poinformowani o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu.
Prezentacji dokonał komendant KP PSP w Świdniku, bryg. Sławomir Kowalczyk. Z raportu wynika, że na terenie powiatu świdnickiego dużym zagrożeniem są pożary. Najwięcej jest ich w rolnictwie. W 2017 roku stanowiły 54% ogólnej ilości zdarzeń. Było ich 424, co stanowi wzrost w stosunku do 2016 roku o 56%. Najczęściej płonęły pozostałości roślinne, uprawy, a także budynki inwentarskie. Głównymi przyczynami powstawania takich pożarów było: używanie otwartego ognia, umyślne podpalenia, czy zły stan instalacji i urządzeń rolniczych. W 2017 roku wzrosła ilość pożarów terenów leśnych, było ich 6 ( red. w 2016 tylko dwa pożary). Wpływ na to miały warunki atmosferyczne. Kolejnymi zagrożeniami w powiecie są zagrożenia komunikacyjne. Ilość zdarzeń w 2017 roku związana była z wypadkami i wynosiła 114. Duże zagrożenie stwarzały także gwałtowne zjawiska atmosferyczne. W 2017 roku odnotowano ich 69, a spowodowane były silnym wiatrem.
W powiecie świdnickim prężnie działają Ochotnicze Straże Pożarne. W 37 jednostkach funkcjonuje 1082 strażaków, w tym blisko 100 kobiet. Do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych zdolne są 33 jednostki OSP. – Priorytetem w zakresie wyposażenia OSP powiatu świdnickiego jest pozyskiwanie pojazdów mających zastąpić wyeksploatowane samochody ratowniczo- gaśnicze. W 2017 roku udało się odmłodzić samochody w jednostce OSP KSRG Trzeszkowice. Zakupiony został 7- letni średni samochód ratowniczo- gaśniczy- informuje komendant Kowalczyk.

W minionym roku na terenie powiatu odnotowano 804 zdarzenia, w tym 424 pożary, 354 miejscowe zagrożenia oraz 26 alarmów fałszywych. Najwięcej pożarów wystąpiło w gminie Trawniki (135), najmniej w gminie Rybczewice (12). W porównaniu z rokiem 2016 nastąpił wzrost o 63%. Spadek odnotowano w wypadku zagrożeń miejscowych oraz fałszywych alarmów. PSP ściśle współpracuje z innymi służbami. Wraz z policją strażacy uczestniczyli w 252 zdarzeniach, z pogotowiem w 167. Współpracowali także z pogotowiem energetycznym, gazowym, czy Strażą Miejską. W porównaniu do 2016 roku o ponad 60% wzrosła ilość pożarów. Najwięcej w miesiącach marzec- kwiecień oraz czerwiec i sierpień. W 2017 wzrosła ilość podpaleń z 143 do 243. Jednostki ochrony ppoż. docierają w przeciągu 15 minut do ponad 85% zdarzeń, bez względu na porę dnia.
Działalność straży pożarnej to także popularyzacja ochrony przeciwpożarowej poprzez akcje w ramach prewencji społecznej. W 2017 roku prowadzono m. in. akcje: Kręci mnie bezpieczeństwo, Czad i ogień. Obudź czujność, Bezpieczne ferie i wakacje. Jakie wyzwania czekają świdnicką komendę w 2018 roku?- Przede wszystkim prace związane z termomodernizacją obiektów komendy, a także dofinansowanie inwestycji z „ Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR w latach 2017- 2020”. W jej ramach wykonana zostanie m. in. nawierzchnia placów utwardzonych, oświetlenie czy wykonanie placu do celów szkoleniowych. Planujemy także pozyskanie ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego GCBA 5/30. Jak zwykle w planach mamy szereg ćwiczeń i szkoleń strażaków- podsumował komendant Kowalczyk.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/04/DSC09800-1-1024x683.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/04/DSC09800-1-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIbryg. Sławomir Kowalczyk- Komendant Powiatowy PSP w Świdniku,KP PSP Świdnik,sesja RP,stan bezpieczeństwa,straż pożarna
Dzisiaj odbyły się obrady XLV sesji Rady Powiatu V kadencji. Radni zostali poinformowani o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu. Prezentacji dokonał komendant KP PSP w Świdniku, bryg. Sławomir Kowalczyk. Z raportu wynika, że na terenie powiatu świdnickiego dużym zagrożeniem są pożary. Najwięcej jest ich w rolnictwie. W 2017...