W związku z zatwierdzeniem zmian do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)” Poddziałanie 1.1.2 PO WER Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór od dnia 30.04.2018r.na niżej wymienione formy wsparcia:

BONY SZKOLENIOWE (dla 10 osób) w wysokości do 4 500 zł
BONY NA ZASIEDLENIE (dla 14 osób) w wysokości do 9 000 zł.

Trwa również nabór na staże. Staże mogą trwać max. 4 m-ce, tj. do sierpnia 2018r.
Po zakończeniu stażu wymagane jest zatrudnienie wyłącznie na umowę o pracę w wymiarze min. ½ etatu na okres min 3 miesięcy.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku, niepracujących, niekształcących się w systemie dziennym oraz niekorzystających ze szkoleń ze środków publicznych w przeciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie (tzw. młodzież NEET), dla których ustalono II profil pomocy.
W pierwszej kolejności do projektu będą kwalifikowane osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Za osobę długotrwale bezrobotną, zgodnie z definicją wskaźników PO WER, uznaje się:

  1. osobę w wieku 15-24 lat bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
  2. osobę w wieku 25-29 lat bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

Do okresu pozostawania bez zatrudnienia zalicza się faktyczny, nieprzerwany okres zarówno przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku, jak i po ostatniej rejestracji.

Do projektu nie będą kwalifikowane ponownie osoby, które już w nim uczestniczyły.

Więcej informacji pod adresem:
http://swidnik.praca.gov.pl/-/6956402-nab

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/04/DSC09267-500x333-1.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/04/DSC09267-500x333-1-300x300.jpgredAKTUALNOŚCInabór,PO WER,PUP Świdnik
W związku z zatwierdzeniem zmian do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)' Poddziałanie 1.1.2 PO WER Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza nabór od dnia 30.04.2018r.na niżej wymienione formy wsparcia: BONY SZKOLENIOWE (dla 10 osób) w wysokości do 4 500 zł BONY NA ZASIEDLENIE (dla 14...