Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu poruszono temat dotyczący zdrowia kobiet, a mianowicie zakupu aparatu ultrasonograficznego do poradni K oraz znieczulenia zewnątrzoponowego. Obecny podczas sesji dyrektor świdnickiego SP ZOZ- u Jacek Kamiński odniósł się do tych propozycji.

Zakup aparatu USG oraz dofinansowanie do znieczuleń zewnątrzoponowych to najnowsze pomysły dotyczące świdnickiego szpitala. Podczas minionej sesji radny Ł. Reszka zapytał o szanse ich realizacji. Okazało się, że zakup nowoczesnego ultrasonografu dla poradni K jest już ujęty w planach SP ZOZ-u.- Jesteśmy w trakcie procedowania oceny formalnej i merytorycznej dwóch projektów unijnych. Jeden z nich dedykowany jest ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i właśnie tam znajdują się fundusze na taki aparat- nowoczesny ultrasonograf. Być może już w czerwcu dowiemy się, czy będziemy beneficjentem projektu. Taki sprzęt to koszt około 250 tys. zł, a więc z własnych środków jego zakup jest niemożliwy. W ramach projektu pozyskamy pieniądze na kolejną aparaturę medyczną i remont właściwie wszystkich poradni w budynku przy ul. Leśmiana- wyjaśnił dyrektor Jacek Kamiński. Prawdopodobnie ultrasonograf zostanie zakupiony jeszcze w 2018 roku. Sprawdziliśmy, czy świdnicki szpital inwestuje w nowy sprzęt. Co się pojawiło w ostatnim czasie w placówce? Została wymieniona wieloczęstotliwościowa głowica do ultrasnonografu. Zakupiono kardiotokograf (oddz.gin.-poł.), rejestrator holtera ekg -(oddz.kardiolog.), wielofunkcyjne łóżko szpitalne do intensywnej terapii, lampa zabiegowa statywowa (oddz.gin.-poł.), wiertarka do małych stawów – zestaw ortopedyczny, kardiomonitor kompaktowy, aparat EKG, laktator Symphony z wyposażeniem (oddz.nowor.), wózek do przewożenia chorych (izba przyjęć), pompa infuzyjna z wyposażeniem (oddz.gin.-poł.), aparat do ultradźwięków. Łączna kwota tych zakupów to 129719,77 zł.

Kwestia znieczulenia zewnątrzoponowego to propozycja warta przedyskutowania, twierdzą władze powiatu. Burmistrz Jakson złożył szpitalowi propozycję dofinansowania do tego zabiegu. Starosta Dariusz Kołodziejczyk nie otrzymał jednak żadnego pisma w tej sprawie.- Dowiedziałem się z doniesień medialnych, że zaistniała taka propozycja ze strony Pana burmistrza. Żadne decyzje ze strony zarządu nie zapadły, gdyż nie otrzymaliśmy oficjalnego pisma w tej sprawie. Myślę, że warto na ten temat porozmawiać- wyjaśnił podczas sesji starosta Dariusz Kołodziejczyk. Taka propozycja trafiła z kolei do dyrektora Kamińskiego. W oficjalnym piśmie dyrektor SP ZOZ- u poinformował burmistrza Jaksona, że z wprowadzeniem takiego znieczulenia byłby problem, ze względu na niewystarczającą liczbę zatrudnionych anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych.

– W skali roku to koszt nawet 700 tys. zł, a refundacja jednego takiego znieczulenia przez NFZ wynosi 400 zł.- Jako zarząd rokrocznie finansowo wspieramy szpital. W tym roku zabezpieczyliśmy 300 tys. zł dla placówki. Pamiętać trzeba, że w prognozie finansowej dyrektor założył kwotę blisko 2 mln. zł jako wkład własny do mega projektu, dzięki któremu szpital będzie mógł pozyskać prawie 6 mln. zł. na zakup nowoczesnego sprzętu i kompleksowy remont. Jeżeli jednak dyrektor będzie rozważał wprowadzenie takiego znieczulenia, będziemy szukać rozwiązań i o tym dyskutować – dodaje Leszek Czechowski członek zarządu powiatu ds. zdrowa i spraw społecznych.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/04/szpital-2-500x285.pnghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/04/szpital-2-500x285-300x285.pngredAKTUALNOŚCIDariusz Kołodziejczyk,szpital w Świdniku,ultrasonograf,zdrowie kobiet,znieczulenie zewnatrzoponowe
Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu poruszono temat dotyczący zdrowia kobiet, a mianowicie zakupu aparatu ultrasonograficznego do poradni K oraz znieczulenia zewnątrzoponowego. Obecny podczas sesji dyrektor świdnickiego SP ZOZ- u Jacek Kamiński odniósł się do tych propozycji. Zakup aparatu USG oraz dofinansowanie do znieczuleń zewnątrzoponowych to najnowsze pomysły dotyczące świdnickiego szpitala....