Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku włączył się w Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jednym z działań podjętych w ramach uczczenia tej rocznicy jest konkurs plastyczny„DROGI DO WOLNOŚCI-100 LAT WOLNEJ POLSKI”, zorganizowany pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Świdnickiego. Jego adresatami są wszystkie osoby z niepełnosprawnością intelektualną naszego powiatu.

– Mamy nadzieję ,że uczestnicy będą mieli okazję wykazać się nie tylko talentem artystycznym, ale także pogłębić wiedzę na temat odzyskania przez Polskę niepodległości, zwiększyć świadomość patriotyczną i historyczną oraz włączyć się w upamiętnienie najważniejszych wydarzeń i postaci , które pozwoliły odbudować suwerenne państwo polskie – zachęca Elżbieta Krupa, dyrektor SOSW w Świdniku.

Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście bądź pocztą na adres Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku do 21 maja.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/04/DYPLOM-DROGI-DO-WOLNOŚCI-724x1024.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/04/DYPLOM-DROGI-DO-WOLNOŚCI-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIElżbieta Krupa,konkurs plastyczny,SOSW,stulecie odzyskania niepodległosci
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku włączył się w Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jednym z działań podjętych w ramach uczczenia tej rocznicy jest konkurs plastyczny„DROGI DO WOLNOŚCI-100 LAT WOLNEJ POLSKI”, zorganizowany pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Świdnickiego. Jego adresatami są wszystkie osoby z...