Dziś o 9.00 rozpoczął się egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Do obowiązkowego testu z „królowej nauk” przystąpiło w całym kraju prawie 273 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników.

W Zespole Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku maturę zdawało 64 uczniów.

– Jeśli chodzi o ocenę trudności, zdania były podzielone. Jedni opuszczali salę z uśmiechem i twierdzili, że nie było się czego bać, na twarzach innych widać było przerażenie – relacjonuje Krzysztof Gałan, dyrektor ZS nr 1.

Matura z matematyki trwa 170 minut. W tym czasie abiturienci muszą rozwiązać zadania zamknięte i otwarte. W ubiegłym roku arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym składał się z 25 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz dziewięciu zadań otwartych, w tym sześciu zadań krótkiej odpowiedzi i trzech zadań rozszerzonej odpowiedzi. Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym jest obowiązkowy. Oznacza to, że maturzysta musi uzyskać co najmniej 30 proc. punktów, aby go zdać.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/05/teacher-2985521_960_720.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/05/teacher-2985521_960_720-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIEDUKACJAKrzysztof Gałan,matematyka,matura,ZS nr 1 im. C. K. Norwida
Dziś o 9.00 rozpoczął się egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Do obowiązkowego testu z 'królowej nauk' przystąpiło w całym kraju prawie 273 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników. W Zespole Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku maturę zdawało 64 uczniów. - Jeśli chodzi o ocenę trudności, zdania...