Egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się matury. Około 272 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło o godzinie 9 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

„Czy tęsknota jest siłą niszczącą, czy budującą życie” na podstawie fragmentu i całości utworu Bolesława Prusa „Lalka” oraz jednego tekstu kultury – to był temat rozprawki na egzaminie maturalnym z języka polskiego – poziomie podstawowym. Można było także interpretować wiersz Ernesta Brylla- „Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają”.
– Moim zdaniem obydwa tematy maturalne- rozprawka, analiza i interpretacja wiersza były dość łatwe. Pytanie postawione w rozprawce i odnoszące się do fragmentu „Lalki” dotyczyło tęsknoty – a zatem i lektura z kręgu tzw. „ogwiazdkowanych” czyli podstawowych i szczegółowo omawianych. Sam motyw tęsknoty nie powinien sprawić przeciętnemu uczniowi problemu. Wiersz E. Brylla również z czytelnym przesłaniem choć sądzę, że większość maturzystów wybrała „Lalkę”- ocenia wicedyrektor świdnickiego I LO, Aneta Jagieła. W „Bronku” do matury przystąpiło 63 uczniów. W kraju wszystkich przystępujących do egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym jest ponad 282 tys.- To pierwszy dzień egzaminów maturalnych. Wierzę, że uczniowie powiatu świdnickiego świetnie poradzili sobie z językiem polskim. Przed maturzystami kolejne wyzwania. Trzymam za wszystkich kciuki- dodał wicestarosta Waldemar Białowąs.

Matura 2018
Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na poziomie rozszerzonym – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części – maturzyści muszą rozwiązać test i napisać tekst własny; mają wybór między napisaniem rozprawki a analizą tekstu poetyckiego. W temacie rozprawki jest podany problem, którego ma ona dotyczyć. Maturzysta musi przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je, odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego (zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym) oraz innych, wybranych przez siebie tekstów kultury (np. tekstu literackiego, obrazu, filmu). W przypadku analizy tekstu poetyckiego nie ma podanego problemu, który maturzysta powinien poruszyć w swoim tekście, jest tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją.

Czas trwania egzaminów pisemnych zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, na na poziomie rozszerzonym – 180 minut. Egzaminy pisemne przeprowadzane są rano i po południu. Na egzaminie z polskiego na poziomie rozszerzonym maturzysta musi napisać tekst własny na jeden z dwóch tematów do wyboru.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne wcześniej – egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów odbędą się w pierwszych dwóch tygodniach sesji. Ustna sesja egzaminacyjna zakończy się 25 maja. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/05/mar2-500x267.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/05/mar2-500x267-300x267.jpgredAKTUALNOŚCIEDUKACJAjęzyk polski,Lalka,matura 2018,teamty z polskiego,wiersz Brylla
Egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się matury. Około 272 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło o godzinie 9 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. 'Czy tęsknota jest siłą niszczącą, czy budującą życie' na podstawie fragmentu i całości utworu Bolesława Prusa 'Lalka' oraz jednego tekstu...