Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu dyrektor świdnickiego szpitala Jacek Kamiński
przedstawił sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2017.

Z przedstawionego raportu wynika, że w 2017 roku liczba hospitalizacji w szpitalu SPZOZ wyniosła 10590. Najwięcej porad udzielono w Izbie Przyjęć w zakresie chirurgii ogólnej i urazowo- ortopedycznej (3813 porad), chorób wewnętrznych i kardiologii (2866 porad) oraz pediatrii (723 porady). Ponad 60% ogółu zgłoszeń dotyczyło zachorowań, wypadki stanowiły blisko 39%. Największą liczbę hospitalizacji odnotowano u osób z chorobami układu krążenia (31,2%), a także z chorobami układu trawiennego czy oddechowego. Blisko 15 % stanowiły pacjentki oddziału ginekologiczno- położniczego. W ubiegłym roku w świdnickim szpitalu nastąpiło 916 porodów, w tym 581 fizjologicznych. To rekordowa liczba. Najmniej dzieci przyszło na świat w 2004 roku, bo zaledwie 380. W minionym roku wykonano 1646 operacji, w tym 260 laparoskopii i 31 artroskopii.
W 2017 roku udzielono 42 209 porad, najwięcej chirurgicznych- w Świdniku i Piaskach (13111), ortopedycznych (8644) i endokrynologicznych (3123). Z przedstawionego raportu wynika, że rzeczywisty czas oczekiwania do poradni endokrynologicznej wynosi 224 dni. Na wizytę u kardiologa poczekamy średnio 93 dni, diabetologa 75, a hematologa 43 dni. W pozostałych poradniach pacjenci przyjmowani są na bieżąco.

W związku z nowym rozporządzeniem w 2017 roku zmieniła się ustawa o świadczeniu opieki zdrowotnej. Utworzono nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w budynku przy ul. Leśmiana 4. Od października do grudnia 2017 w jej ramach wykonano ponad 2100 wizyt ambulatoryjnych dla dorosłych i ponad 1200 dla dzieci. Pielęgniarki wykonały 1963 zabiegi oraz 261 w miejscu zamieszkania pacjenta. Taką opiekę realizuje 22 lekarzy i 5 pielęgniarek.

Rok 2017 został zamknięty zyskiem. W stosunku do 2016 roku przychody były wyższe, w głównej mierze dzięki świadczeniom medycznym o podniesionym stopniu referencyjności. Ponad 85% przychodów generowały oddziały szpitalne.- Zmiany legislacyjne wprowadzone przez ustawodawcę w trakcie roku miały zasadniczy wpływ na kondycję finansową SP ZOZ Świdnik. Konstrukcja Rocznego Planu Finansowego i Inwestycyjnego, a następnie prowadzenie polityki finansowej w oparciu o Plan, wymagały wdrożenia restrykcyjnej polityki kosztowej i stałego, wieloaspektowego monitoringu w zakresie Systemu Kontroli Zarządczej SP ZOZ- informuje dyrekcja. Mimo trudności planowane są szerokie inwestycje w oparciu o środki unijne.- Planujemy kolejny kredyt inwestycyjny w wysokości ponad 2, 5 mln zł. Zostanie zaciągnięty w celu sfinansowania wkładów własnych do dwóch projektów unijnych-ZDROWE LUBELSKIE, Projekt AOS i inwestycji informatycznych. W ramach tych projektów pozyskamy pieniądze na kolejną aparaturę medyczną i remont właściwie wszystkich poradni w budynku przy ul. Leśmiana- wyjaśnił dyrektor Jacek Kamiński. A co się pojawiło w ostatnim czasie w świdnickim szpitalu? Została wymieniona wieloczęstotliwościowa głowica do ultrasnonografu. Zakupiono kardiotokograf (oddz.gin.-poł.), rejestrator holtera ekg -(oddz.kardiolog.), wielofunkcyjne łóżko szpitalne do intensywnej terapii, lampę zabiegową statywową (oddz.gin.-poł.), wiertarkę do małych stawów – zestaw ortopedyczny, kardiomonitor kompaktowy, aparat EKG, laktator Symphony z wyposażeniem (oddz.nowor.), wózek do przewożenia chorych (izba przyjęć), pompę infuzyjną z wyposażeniem (oddz.gin.-poł.), aparat do ultradźwięków. Łączna kwota tych zakupów to 129719,77 zł. Świdnicki szpital wspiera również WOŚP.– Nasze potrzeby są ogromne, dlatego całym sercem wspieram działania WOŚP-u, bo choć w części nas wspiera, tym bardziej, że przemysł medyczny bardzo szybko się rozwija i sprzęt szybko staje się przestarzały. Co roku przesyłamy listę potrzeb Oddziału Dziecięcego i Noworodkowego. Są na niej m. in. inkubatory, łóżka czy kardiomonitor. – mówi dyrektor SP ZOZ w Świdniku. W zeszłym roku szpital w Świdniku otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nowy sprzęt dla Oddziału Dziecięcego, którego szacowana wartość to ponad 30 tys. zł. Szpital może liczyć także na wsparcie zarządu powiatu.- Jako zarząd rokrocznie finansowo wspieramy szpital. W tym roku zabezpieczyliśmy 300 tys. zł dla placówki. Pamiętać trzeba, że w prognozie finansowej dyrektor założył kwotę ponad 2 mln. zł jako wkład własny do mega projektu, dzięki któremu szpital będzie mógł pozyskać prawie 6 mln. zł. na zakup nowoczesnego sprzętu i kompleksowy remont. W miarę naszych możliwości będziemy wspierać działania dyrekcji– dodaje Leszek Czechowski, członek zarządu powiatu ds. zdrowa i spraw społecznych.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/05/DSC_5385-1024x683.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/05/DSC_5385-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIJacek Kamiński,Sesja Rady Powiatu,SP ZOZ,SP ZOZ w Świdniku,szpital
Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu dyrektor świdnickiego szpitala Jacek Kamiński przedstawił sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2017. Z przedstawionego raportu wynika, że w 2017 roku liczba hospitalizacji w szpitalu SPZOZ wyniosła 10590. Najwięcej porad udzielono w Izbie Przyjęć w zakresie chirurgii ogólnej i urazowo- ortopedycznej (3813 porad),...