W Gminie Rybczewice w ostatnich lata powstaje coraz więcej nowych inwestycji w tym dróg. Ta kolejna Inwestycja jest finansowana przez Gminę Rybczewice  przy dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Świdniku.

Jako Gmina Rybczewice przystąpiliśmy do realizacji tej inwestycji polegającej na przebudowie drogi na odcinku o długości 970 m. Koszt inwestycji oszacowaliśmy na kwotę 481 959,92 zł., a do końca czerwca planujemy ją zakończyć. – informuje wójt gminy Rybczewice Elżbieta Masicz.

Wykonawcą inwestycji jest  Przedsiębiorstwo Robót Drogowcy Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu. W ramach podpisanej umowy firma wykonała nawierzchnię z betonu asfaltowego, utworzy pobocza z kruszywa kamiennego, odwodnienia oraz wykonała korektę wysokościową poprawiającą płynność przebiegu jezdni.

– To już kolejna wspólna inwestycja, tym razem drogowa, która jest przykładem współpracy samorządów, tym razem Gminy Rybczewice i  Powiatu Świdnickiego  – dodaje starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk 

WTRAKTUALNOŚCIDariusz Kołodziejczyk,Elżbieta Masicz,Gmina Rybczewice,remont drogi,współpraca
W Gminie Rybczewice w ostatnich lata powstaje coraz więcej nowych inwestycji w tym dróg. Ta kolejna Inwestycja jest finansowana przez Gminę Rybczewice  przy dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Świdniku. Jako Gmina Rybczewice przystąpiliśmy do realizacji tej inwestycji polegającej na przebudowie drogi na odcinku o długości 970 m. Koszt inwestycji oszacowaliśmy...