Wczoraj w Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku odbyła się impreza plenerowa „Malowane na…, z ekologią za pan brat”. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny: „W królestwie ptaków”.
Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań tematyką ornitologiczną, kształtowanie wzajemnych stosunków- człowieka i przyrody, a także integracja społeczności lokalnej w różnym wieku osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas imprezy zaprezentowano publikacje pt. „Ptaki Powiatu Świdnickiego, wydaną przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach projektu „Edukacja ekologiczna na terenie Powiatu Świdnickiego”, a dofinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Starostwo Powiatowe w Świdniku reprezentował Leszek Czechowski członek zarządu powiatu kierujący  Biurem Zdrowia i Spraw Społecznych.  – Celem naszych działań jest podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej. Zaszczepienie młodym ludziom poczucia współodpowiedzialności za najbliższe środowisko, rozwijanie poczucia przynależności do własnej ziemi, regionu i ojczyzny. Chcemy zwrócić uwagę na potrzebę zachowania zrównoważonego środowiska. – mówił Leszek Czechowski.

Wśród przybyłych gość była autorka tekstów publikacji dr Małgorzata Piotrowska – przyrodnik, ornitolog, która z wielką pasją opowiadała o ptakach występujących na terenie powiatu świdnickiego. Wśród gości nie zabrakło także Katarzyny Fus – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Krystyny Głowniak – znanej lubelskiej malarki, która udzielała wskazówek uczestnikom pleneru malarskiego, a także Leszka Czechowskiego, członka zarządu powiatu.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/06/36303914_1285826101547318_1061446238869651456_n.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/06/36303914_1285826101547318_1061446238869651456_n-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIKULTURA I ROZRYWKADPS Świdnik,konkurs plastyczny: "W królestwie ptaków",plener plastyczny,Ptaki Powiatu Świdnickiego
Wczoraj w Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku odbyła się impreza plenerowa 'Malowane na..., z ekologią za pan brat'. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny: 'W królestwie ptaków'. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań tematyką ornitologiczną, kształtowanie wzajemnych stosunków- człowieka i przyrody, a także integracja społeczności lokalnej w różnym wieku osób...