Niemal 2,7 mln zł dofinansowania otrzyma powiat. We wtorek w urzędzie marszałkowskim Starosta Świdnicki Dariusz Kołodziejczyk podpisał umowy na otrzymanie dotacji. Tego dnia również burmistrz Pisak podpisał umowę na modernizację drogi.

Jedna z podpisanych przez powiat umów będzie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego i obejmie modernizację drogi Gardzienice –Suchodoły. Druga umowa dotyczy remontu drogi między miejscowościami  Kozice Górne – Marysin w gminie Piaski.

Te dwie umowy podpisane przez powiat,  to tyko cześć inwestycji drogowych jakie w tym roku zrealizujemy. Wspólnie z modernizacją ulicy Racławickiej w Świdniku będą one domknięciem inwestycji drogowych na terenie powiatu w roku 2018. Tylko w tym roku na inwestycje drogowe planujemy wydać ponad 17, 5 mln zł. – informuje Przewodniczący Rady powiatu Marcin Najda.

W przypadku drogi Kozice Górne – Marysin będzie wyremontowany prawie kilometrowy odcinek drogi. Wkład finansowy urzędu marszałkowskiego będzie pochodził z programu ”100 km dróg na stulecie niepodległości”. W ten sposób marszałek województwa udzielił powiatowi wsparcia w wysokości 250 tys. zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia tego roku. W ramach remontu przewidziane jest wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej, utwardzenie poboczy kruszywem i wykonanie prac porządkowych.

Remont tej drogi jest potrzebny, szczególnie, że w ostatnich latach jej stan znacznie się pogorszył. Droga stanowi ważne połączenie między miejscowościami Kozice Górne – Marysin, Kawęczyn. Stanowi jednocześnie dojazd do skupu i sortowni owoców STRYJNO- SAD w Kawęczynie. – oznajmia Starosta Świdnicki Dariusz Kołodziejczyk.

Kolejny projekt który otrzymał dofinasowanie, to wspólna inicjatywa 20 powiatów ziemskich, a liderem jest powiat lubelski. W ramach tego megaprojektu drogowego powiat świdnicki otrzyma dofinasowanie w wysokości 2,4 mln zł na drogę  o długości  4,3 km łączącą powiat świdnicki z powiatem krasnostawskim. Inwestycje realizowane w ramach wspólnego projektu mają być gotowe najpóźniej w przyszłym roku.

– Ze wstępnej analizy wynika, że będziemy musieli dołożyć więcej pieniędzy niż zakładaliśmy. Ta inwestycja jest dla nas priorytetowa i jesteśmy zobowiązani zrealizować wszystkie założone wcześniej zadania, bez względu na wzrost kosztów na rynku – oddaje starosta Kołodziejczyk.

W tym dniu również  Burmistrz Pisak Michał Cholewa podpisał umowę na modernizację drogi. Gmina piaski otrzymała dotację w wysokości 40 tys. zł na modernizacje drogi w Jadwisinie, dzięki tym pieniądzem zostanie zmodernizowany kilometrowy docinek drogi.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/07/DSC_8313-1024x683.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/07/DSC_8313-300x300.jpgWTRAKTUALNOŚCI100 km dróg w każdym powiecie na 100 – lecie niepodległości,Dariusz Kołodziejczyk,dofinansowanie,Gmina Piaski,Marcin Najda,powiat świdniki,projekt,remont
Niemal 2,7 mln zł dofinansowania otrzyma powiat. We wtorek w urzędzie marszałkowskim Starosta Świdnicki Dariusz Kołodziejczyk podpisał umowy na otrzymanie dotacji. Tego dnia również burmistrz Pisak podpisał umowę na modernizację drogi. Jedna z podpisanych przez powiat umów będzie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego i obejmie modernizację drogi Gardzienice –Suchodoły. Druga...