Na terenie Portu Lotniczego Lublin odbyły się wspólne ćwiczenia Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ze Świdnika oraz zespołów ratownictwa medycznego, z udziałem przedstawicieli policji i sztabów zarządzania kryzysowego.
Pozorowana akcja dotyczyła sytuacji w której, po nieudanej próbie lądowania, uszkodzeniu ulega statek powietrzny i następuje wyciek, a następnie zapalenie paliwa lotniczego. Ćwiczenia rozpoczęły się w piątek o godzinie 8:30. Akcję, zgodnie z planem, zakończono o godz. 10:30.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone w oparciu o krajowe przepisy prawne, wytyczne Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz dokumentację operacyjną Portu Lotniczego Lublin.

Celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania i koordynacji działań służb lotniska oraz podmiotów ratowniczych oraz kontrola poziomu wyszkolenia ratowników, systemów powiadamiania, dysponowania oraz łączności. Sprawdzono stan przygotowania służb ratowniczych do reagowania w sytuacjach zagrożeń lotniczych, plan alarmowania i powiadamiania pracowników, a także funkcjonowanie planu działania w sytuacji zagrożenia portu lotniczego.

 

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/10/68-136750.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/10/68-136750-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIćwiczenia służb,Port Lotniczy Lublin
Na terenie Portu Lotniczego Lublin odbyły się wspólne ćwiczenia Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ze Świdnika oraz zespołów ratownictwa medycznego, z udziałem przedstawicieli policji i sztabów zarządzania kryzysowego. Pozorowana akcja dotyczyła sytuacji w której, po nieudanej próbie lądowania, uszkodzeniu ulega statek powietrzny i następuje wyciek, a następnie...