LSW24.pl Przegląd Świdnicki jest regionalnym, pismem bezpłatnym o profilu społeczno-kulturalnym. Nakład Tygodnika 20 000 egzemplarzy (bezpłatna, nie mamy zwrotów). Kolportaż obejmuje cały powiat świdnicki. W Świdniku Przegląd dostarczany jest do skrzynek pocztowych w innych miejscowościach powiatu świdnickiego dostępny jest wybranych punktach.

W sprawach reklamy prosimy o kontakt mailowy.

lub przez poniższy formularz

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

siatka reklamowa

Siatka modułów reklam w Przeglądzie Świdnickim

Cennik reklam w Przeglądzie Świdnickim

Cennik reklam w Przeglądzie Świdnickim