Andrzej Sokołowski (ur. 1941 r.) – w lipcu 1980 r. członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” i członek prezydium MKZ,...