Od dnia dzisiejszego można ubiegać się o wsparcie w ramach sztandarowego programu rządowego. – Dziś do godziny wpłynęło...