W 76-tą rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę złożono wieńce pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza na placu Konstytucji 3-go Maja....