Dzisiejsza XLVI sesja Rady Powiatu była jedną z najważniejszych w roku, albowiem podejmowano uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia...