W dniu 21 grudnia 2015 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy niektórymi Powiatowymi Urzędami Pracy woj. lubelskiego i Wojewódzkim Urzędem...