W roku szkolnym 2015/2016 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. H. Sienkiewicza w Świdniku realizował innowację pedagogiczną pt.: „Niezwykli goście w...