Wycieczki do wioski indiańskiej, do garncarza w Jadwisinie oraz na warsztaty z robotyki do Lublina, ponadto warsztaty cukiernicze, pieczenia...