W „Norwidzie” dzieje się coraz więcej. Uczniowie angażują się w akcje ogólnopolskie, wojewódzkie i powiatowe. Impreza goni imprezę, tempo...