Stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach projektu „Czas na działanie! Czas na własną firmę!”, realizowanego wspólnie z „Gamma Projekt”...