Dobra informacja dla mieszkańców Kawęczyna płynie wprost ze Starostwa Powiatowego w Świdniku. Pod koniec przyszłego miesiąca, tj. 30 listopada...