Powiat Świdnicki nawiązuje współpracę partnerską z Powiatem Bialskim oraz Gminami: Głusk, Kamień, Kamionka, Rybczewice i Mełgiew. Chodzi o modernizację...