Pod hasłem „Żarty się skończyły!” odbył się w sobotę przed Sejmem „Czarny protest” będący reakcją na odrzucenie w ub....