Dziś w Świdniku dobyło się VIII posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku. W spotkaniu wzięli...