26 kwietnia w Remizie Strażackiej w Krzesimowie odbyło się uroczyste podsumowanie IV Powiatowego Konkursu Przyrodniczego pod hasłem „Przyroda wokół...