Dziś w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku odbyła się konferencja pt. „Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego w ramach EFS...