Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Powiatu zajęto stanowisko w sprawie zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, przyłączając się do stanowiska...