Pierwszego kwietnia KW PSP w Lublinie ogłosiła konkurs plastyczny: „Nie wypalaj traw!”, dla uczniów szkół podstawowych z terenu woj....