W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku dzieci i młodzież uczy się na szczeblu przedszkolnym, podstawowym i ponadpodstawowym. Z internatu...