AKTUALNOŚCI

RAZEM DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA.

rondoJuż w lutym podczas spotkania wicestarosty Waldemara Białowąsa, komendanta powiatowego insp. Ryszarda Szklarza oraz pracowników Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Świdniku i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, podjęto decyzję w sprawie poprawy bezpieczeństwa w mieście. Rezultatem tych rozmów jest powstanie min. ronda na skrzyżowaniu ulic: Al. Lotników Polskich i ul.Tadeusza Góry. Poniżej prezentujemy najbliższe plany Starostwa Powiatowego w Świdniku, dotyczące poprawy bezpieczeństwa w newralgicznych miejscach miasta:
 
Postanowiono:

  1. Wykonać przejście dla pieszych na ul. Kusocińskiego (do marketu Kaufland) wraz                       z oznakowaniem w miejscu „zwyczajowej ścieżki ruchu pieszego” (okolica stacji „Orlen”).
  2. Dodatkowo zabezpieczyć pieszych na przejściach przez jezdnię. Za najbardziej niebezpieczne przejścia uznano przejścia przez ul. Racławicką na odcinku od skrzyżowania „mini rondo” do ul. Jarzębinowej. Postanowiono – wymienić istniejące oznakowanie pionowe D-6 (przejście dla pieszych) na lica znaków z folii o znacznie wyższym współczynniku odblaskowości.
  3. Wprowadzić zmianę organizacji ruchu na Al. Lotników Polskich (odcinek od ul. Niepodległości do ul. Tadeusza Góry) polegające na wydzieleniu na jezdni obustronnych pasów ruchu dla rowerów (rozwiązanie wypracowane wspólnie ze stowarzyszeniem „Świdnik miasto dla Rowerów”).
  4. Zrealizować projekt przebudowy odcinka Al. Lotników Polskich (pomiędzy rondem „helikopter”, a rondem Al. Solidarności) w zakresie przebudowy chodników i budowy dwukierunkowej ścieżki rowerowej po stronie wschodniej.

 
Zaawansowanie planowanych do wykonania w granicach administracyjnych miasta Świdnik zamierzeń budowlanych w zakresie dróg powiatowych:
1. Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2134 L(ul. Kusocińskiego w Świdniku) – wyłoniono wykonawcę, termin wykonania do dnia 31.07.2015 r.
2. Zmiana stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2131 L Al. Lotników Polskich – ul. T Góry z drogą gminną – ul. Szkolna w Świdniku – postępowanie w sprawie wyłonienia najkorzystniejszej oferty w toku (wybór oferty do dnia 28.04.2015 r.), termin wykonania ronda wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym do dnia 30.06.2015 r.
3. Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w ciągu drogi powiatowej nr 2102 L – Al. Lotników Polskich w Świdniku (odcinek między rondami) – wyłonienie wykonawcy w maju 2015 r.
4. Znaki poziome P-23 (rower) na odcinku ciągu pieszego od ul. Bankowej do ul. Kruczkowskiego – wykonano dnia 24.04.2015 r.
5. Doznakowanie znakami wtapianymi w jezdnie Al. Lotników Polskich wlotów na rondo z helikopterem (od strony PZL i Lublina) – planowane wykonanie do dnia 15.05.2015 r.
 
Mes.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button