AKTUALNOŚCI

DARIUSZ KOŁODZIEJCZYK GOSPODARZEM KONWENTU POWIATÓW

 
Starosta świdnicki, Dariusz Kołodziejczyk był gospodarzem Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, który odbył się 15 września w Zespole Pałacowo – Parkowym w Wierzchowiskach. Spotkaniu przewodniczył starosta lubelski, Paweł Pikula. Jednym z głównych tematów Konwentu były powiatowe i gminne inwestycje drogowe oraz szkolnictwo zawodowe.kp1
– Jeżeli chodzi o powiat świdnicki, to jednym z priorytetów jest droga prowadząca do lotniska, Lublin- Mełgiew- Zakrzów. To właśnie ją zgłosimy do rządowego programu. – zapowiedział starosta Dariusz Kołodziejczyk. Mowa tu o „Programie rozwoju gminnnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej. W jego ramach dotacje z budżetu państwa będą przeznaczone na realizację zadań własnych, w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Maksymalna kwota, o jaką można się starać, to 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań (z dofinansowaniem do 50 % ), także przy maksymalnym dofinansowaniu. Przy ocenie wniosków, głównymi kryteriami będzie wpływ inwestycji na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności komunikacyjnej. Od października ruszy nabór wniosków właśnie to tego Programu. Powiatowe inwestycje drogowe to niejedyny powód spotkania. Starostowie debatowali także nad rozwojem szkolnictwa oraz wzajemną współpracą w tym zakresie.- Będziemy oczywiście współpracować przy realizacji zaplanowanych projektów.- deklaruje starosta lubelski, Paweł Pikula. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować plany, dotyczące modernizacji szpitali, czy chociażby dzisiejszy temat, związany z rozwojem sieci szkolnictwa zawodowego.- dodał Pikula.kp3 Starostowie powiatów zgodnie zauważyli, że tego typu szkolnictwo potrzebuje wsparcia, również finansowego. Dlatego podjęli decyzję o zdiagnozowaniu potrzeb i wyznaczeniu kierunku rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiatach. Przy tego typu realizacjach ważne jest wsparcie i wzajemna pomoc.- My, jako ŚWS wyrośliśmy z tradycji samorządowej, dlatego dla nas szczególnie ważne jest podtrzymywanie dobrych relacji z jednostkami innych samorządów. Jesteśmy dumni, że po raz pierwszy, przy naszym udziale odbywa się Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego.- powiedział członek zarządu powiatu świdnickiego, Jakub Osina. W trakcie spotkania omówiono również tematy związane z podniesieniem poziomu kształcenia na poziomie ogólnym i zawodowym uczniów, poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania, wspartych innowacyjnymi rozwiązaniami, w obszarze technologii informacyjno – komunikacyjnych. A także poruszono problematykę działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Red.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button