AKTUALNOŚCI

ZAGRALI O BUDŻET

Zainteresowani projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego w Świdniku uczestniczyli 22 września, w UM w Grze o budżet. Generalną zasadą było jednomyślne podjęcie decyzji na temat wyboru miejskich inwestycji lub usług społecznych, jak również równorzędność wszystkich stron dyskusji. – Projekt ma na celu aktywizację obywateli Świdnika, w kwestiach budżetu partycypacyjnego.- wyjaśniła cel spotkania Joanna Stefańska z Centrum Rozwiązań Systemowych we Wrocławiu, która prowadziła spotkanie.- Gra jest częścią większego, dwuletniego projektu, realizowanego z funduszy EOG. – dodała Stefańska. W jaki sposób przebiegała gra?
Każdy z uczestników dysponował pewną kwotą (wyrażoną w specjalnej walucie opracowanej na użytek gry), ale niewystarczająco dużą, by samodzielnie sfinansować preferowane projekty. Gracze musieli współpracować, by dojść do wspólnych rozwiązań. Każdy zespół tworzył własny ranking propozycji. Ale ostateczny wybór zależał od wskazań wszystkich stolików. Gra uczy, więc nie tylko współpracy wewnątrzgrupowej, ale też pomaga zrozumieć, że decyzje w sprawach publicznych są wypadkową potrzeb różnych grup. Aktywizacja obywateli Lublina i Świdnika w zakresie budżetu partycypacyjnego jest realizowana przez Centrum Rozwiązań Systemowych w partnerstwie z Gminą Lublin, Gminą Świdnik, Związkiem Miast Polskich i Citizens Foundation.
Red.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button