SPORT

ZAPROSZENIE NA OLIMPIADĘ DO RYBCZEWIC

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdniku z siedzibą w Bystrzejowicach oraz Gminny Ludowy Klub Sportowy Victoria w Rybczewicach zapraszają na wojewódzkie eliminacje Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej Zrzeszenia LZS pod nazwą „Polska – Kraje Europy – Unia Europejska”. Olimpiada odbędzie się w piątek 16 października 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i na terenie przy Urzędzie Gminy w Rybczewicach.
logo LZS
W olimpiadzie mogą uczestniczyć mieszkańcy wsi ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży uczącej się. Uczestnicy imprezy startują w dwuosobowych drużynach. Do klasyfikacji drużynowej zaliczone będą punkty uzyskane przez poszczególne drużyny na sprawdzianach pisemnych organizowanych w ramach metodycznej wycieczki pieszej.
Sprawdzian będzie obejmował: wykreślenie profilu wyznaczonej na mapie trasy marszruty, test podstawowych wiadomości o krajach europejskich, test znajomości geografii Polski z uwzględnieniem Lubelszczyzny, Karpat, Tatr i Podhala, ocenę odległości metodą „na oko” (bez używania jakichkolwiek przyrządów pomiarowych), test podstawowej wiedzy o UE i procesie integracji europejskiej, gry rekreacyjne.
Zgłoszenia ekip przyjmowane są w Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS w Lublinie tel. 81 525-77-60 i 81 528-01-22 oraz na adres e-mail: pzlzsswidnik@wp.pl, do dnia 10 października 2015 roku.
JacK

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button