AKTUALNOŚCIEDUKACJA

ZMIANY W ''NORWIDZIE"

Rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku rozpoczął się od diametralnych zmian na kierowniczych stanowiskach. W wyniku konkursu ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Świdniku na stanowisko dyrektora szkoły został powołany Krzysztof Gałan. Funkcję jego zastępcy powierzono Aldonie Zdun. Nowy dyrektor jednoznacznie określił główne kierunki pracy szkoły: podniesienie poziomu kształcenia, efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego, tworzenie przyjaznego klimatu dla uczniów oraz wszystkich pracowników szkoły. Istotna dla szkoły staje się również kwestia świadomego i aktywnego uczestnictwa uczniów we wszelkich przedsięwzięciach podejmowanych, wspólnie z uczniami, przez grono pedagogiczne.
To ważne przesłanie – podkreśla dyrektor Krzysztof Gałan – aby w ramy pracy szkoły na stałe zostały wpisane zasady akceptowane przez różne gremia. Nowa dyrekcja stawia w szkole na dyscyplinę wśród uczniów i poprawę wyników egzaminów zewnętrznych.
Ważnym punktem nowej polityki szkoły staje się również świadoma promocja nastawiona na ścisłą współpracę z pracodawcami i oparta o analizę potrzeb rynku. Priorytetem szkoły jest również organizacja praktyk zawodowych dla uczniów w atrakcyjnych miejscach, u pracodawców, z którymi szkoła nawiązała nowe kontakty. Odpowiada za nią Agnieszka Dziedzic, która przygotowuje miejsca praktyk dla uczniów oraz podpisuje umowy z pracodawcami.
Już początek września okazał się w szkole niezwykle pracowity. Nasza szkoła była współorganizatorem, obok I LO im. W. Broniewskiego, części Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2015/2016. Uczniowie technikum żywienia i technikum hotelarstwa pod kierunkiem Agnieszki Dziedzic i Renaty Gierszon przygotowali część kulinarną dla zaproszonych na uroczystość gości. Trzeba przyznać, że profesjonalna obsługa, nakrycie stołów oraz sposób podania potraw i ich smak przemówiły do gustów kulinarnych zaproszonych gości. Tak wysoko postawiona poprzeczka zobowiązuje. Kolejne imprezy organizowane przez szkołę, a wynikające z kalendarza imprez przewidzianych na ten rok szkolny będą wymagały wysiłku i profesjonalizmu.
23 września uczniowie promowali atrakcyjne kierunki zawodowe swojej szkoły podczas „Świdnickiej Kuźni Zawodów” pod kierunkiem Ewy Głowackiej – Żuk i Anny Kołodziejczyk. Kolejne atrakcje przewidziane są na październik, ale teraz ich jeszcze nie zdradzamy. Niewątpliwie ten rok szkolny zapowiada się w „Norwidzie” bardzo pracowicie. Na szczęście jest entuzjazm, są dobre pomysły i chęć do pracy z perspektywą nowych sukcesów, czego życzymy nowej dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim naszym uczniom.
(ZSz nr 1 im. C.K. Norwida)

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button