SPORT

ZAPROSZENIE NA OLIMPIADĘ DO RYBCZEWIC!

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie, Wójt Gminy Rybczewice, Starostwo Powiatowe w Świdniku, Powiatowe Zrzeszenie LZS Powiatu Świdnickiego z siedzibą w Bystrzejowicach oraz Gminny Ludowy Klub Sportowy Victoria w Rybczewicach, zapraszają na wojewódzkie eliminacje Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej mieszkańców wsi pn. „Polska – Kraje BENELUXU – Unia Europejska”. Olimpiada odbędzie się w piątek 16 października 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i terenie przy Urzędzie Gminy w Rybczewicach.
logo LZS
W olimpiadzie mogą uczestniczyć mieszkańcy wsi ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży uczącej się. Uczestnicy imprezy startują w dwuosobowych drużynach. Do klasyfikacji zaliczane będą punkty uzyskane przez poszczególne drużyny na sprawdzianach pisemnych organizowanych w ramach metodycznej wycieczki pieszej obejmującej: sprawdziany kartograficzne, test podstawowych wiadomości o Belgii, Holandii i Luksemburgu, test znajomości geografii Polski z uwzględnieniem Lubelszczyzny, Karpat, Tatr i Podhala; ocenę odległości metodą „na oko” (bez używania jakichkolwiek przyrządów pomiarowych); test podstawowej wiedzy o UE i procesie integracji europejskiej.
Zgłoszenia ekip przyjmowane będą w Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS w Lublinie pod nr tel. 81-525-77-60 i 81-528-01-22 oraz na adres e-mail:  pzlzsswidnik@wp.pl do dnia 10 października 2015 r. Obowiązuje wpisowe 8 zł od osoby/uczestnika.
JacK

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button