AKTUALNOŚCI

SZANSA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

W marcu br. powołana została Powiatowa Rada Rynku Pracy w Świdniku, która jest organem opiniodawczo – doradczym starosty świdnickiego, w sprawach polityki rynku pracy. W jej gestii leży min. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy, jak również inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie. Podczas kolejnego już posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy dyskutowano min. na temat podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów, na rzecz aktywizacji zawodowej, promocji zatrudnienia, czy łagodzenia skutków bezrobocia.rrp
– W ramach rynku pracy współpracujemy z przedsiębiorcami, przedstawicielami związków zawodowych, a więc możemy wsłuchać się w głos tych, którzy tworzą miejsca pracy. Zatem, jako Starostwo Powiatowe powinniśmy o nich szczególnie zadbać, ponieważ każde, nowe miejsce pracy wpływa na rozwój gospodarczy całego powiatu- powiedział podczas spotkania przewodniczący PRRP i członek zarządu powiatu, Jakub Osina.
Stopa bezrobocia w powiecie świdnickim wynosi 14%, ale ciągle spada. W poprzednim kwartale sięgała 14,5%. Obecnie w PUP w Świdniku zarejestrowanych jest ponad 3,5 tys. osób bezrobotnych, w tym około 1700 kobiet i blisko 1500 osób pochodzących z terenów wiejskich. Aktualnie kończą się środki w projekcie POWER , (Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim) , w ramach którego ponad 200 osób trafiło na staże. Są jeszcze fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób młodych, do 30 roku życia. PUP w Świdniku dysponuje także środkami na szkolenia indywidualne, jak i bony szkoleniowe. To nie koniec dobrych wiadomości dla osób bezrobotnych. Z Regionalnego Programu Operacyjnego do Świdnika spłynęło 500 tys. zł., w ramach tych środków na chwilę obecną 20 osób odbywa staże. Kolejnych czternastu chętnych trafi na indywidualne szkolenia zawodowe. Podczas posiedzenie PRRP podjęto decyzję o zadysponowaniu pozostałych środków z Funduszu Pracy na inne cele. – Dzisiejsza Rada Rynku Pracy pozwoliła na zaopiniowanie uchwał odnośnie przeniesienia środków z Fundusz Pracy na te, aktywne formy, na które jest największe zapotrzebowanie, zarówno przez osoby bezrobotne, jak i pracodawców. Mowa tu o funduszach na rozpoczęcie działalności, czy bony zasiedleniowe. Mamy jeszcze pieniądze na przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej, więc zachęcamy do zapoznania się z możliwościami wsparcia. Na ten cel PUP posiada blisko 200tys. zł. – zachęca dyrektor PUP w Świdniku, Marcin Troć. Dyrektor apeluje także do osób bezrobotnych- Mamy wiele ofert pracy. W trzecim kwartale udało się pozyskać ponad stu nowych przedsiębiorców. Tak ,więc widać, że działania PUP w Świdniku zmierzają w dobrym kierunku. Z udanej współpracy cieszy się wiceprzewodnicząca PRRP, Anna Klamer.- Po wskaźnikach, które dostajemy od PUP widać, że urząd zaczyna działać, przynosić środki, które niewykorzystane, są przeniesione na inne działania. Swój udział z pewnością miały w tym tegoroczne Targi Pracy. Mamy nadzieję, że za rok przyczyni się to do zmniejszenie stopy bezrobocia.
W całym kraju stopa bezrobocia wynosi 10%, dlatego najważniejszym, wspólnym celem Rady Rynku Pracy i Urzędu Pracy jest dążenie do uzyskania jeszcze mniejszego poziomu procentowego, niż ten krajowy. Jednym ze sposobów na uzyskanie takiego wyniku jest efektywny podział środków finansowych, jakimi dysponuje Urząd Pracy. Biorąc pod uwagę ostatnie statystyki, punkt ten jest realizowany wyjątkowo skutecznie.
Zapraszamy do obejrzenia filmu z kanału Powiat Świdnik TV:

Red.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button