AKTUALNOŚCIEDUKACJA

SZANSE I WYZWANIA DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

DSC_0050 Dziś w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku odbyła się konferencja pt. „Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego w ramach EFS na lata 2014 – 2020”. Na zaproszenie wicestarosty Waldemara Białowąsa poprowadziła ją dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Iwona Nakielska. Pani Dyrektor omówiła możliwości w zakresie finansowania działań związanych z kształceniem zawodowym i gimnazjalnym, zawarte w nowej perspektywie finansowej. Poruszyła temat współpracy szkół z przedsiębiorcami oraz rodzaje wsparcia dla szkół i placówek szkolnictwa zawodowego.
Podkreśliła, że do Powiatu Świdnickiego w poprzednim okresie finansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki trafiła kwota, aż 8 mln złotych. W tej edycji programu, w której środki przeznaczone na kształcenie zawodowe to niemal 90 mln euro, dofinansowaniem ma zostać objętych 100 szkół kształcących zawodowo (co stanowi 40 % szkół funkcjonujących na Lubelszczyźnie) oraz 15 tys. uczniów, którzy skorzystają ze staży i praktyk zawodowych. Należy podkreślić, że teraz płatne dla uczniów będą także praktyki zawodowe.
Nakielska podkreśliła rangę szkolnictwa zawodowego, zaznaczając, że wybór kształcenia zawodowego powinien być wynikiem świadomego planowania swojej kariery zawodowej.DSC_0089
Zaznaczyła, że obecna edycja dofinansowania projektów oparta jest na współpracy szkół z rynkiem pracy i upowszechnianiem w szkołach doradztwa zawodowego.
W trakcie prezentacji i po niej uczestnicy konferencji mogli zadawać pytania i konsultować swoje pomysły związane ze środkami z nowej unijnej perspektywy finansowej.
Dyrektor Nakielska obiecała również, że nie jest to ostatnie tego typu spotkanie i chętnie wesprze powiatowe szkoły podczas warsztatów dotyczących konkretnych konkursów.
Powiat Świdnicki

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button