AKTUALNOŚCIEDUKACJA

"BEZPIECZNA+"

DSC_0777 W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku realizowany jest program „Bezpieczna+”, który przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów. Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni uczestniczą w:

  • zajęciach z zakresu samoobrony
  • szkoleniach prowadzonych przez psychologa dotyczących min. radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

W ramach realizowanego programu odbyło się także szkolenie prowadzone przez funkcjonariuszy policji z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.DSC_0781
Realizacja Rządowego Programu „Bezpieczna+” przewidziana jest na lata 2015-2018.
Elżbieta Krupa- wicedyrektor SOSW w Świdniku

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button