AKTUALNOŚCI

BĄDŹ DOBRY DLA KARPIA

pan-karp-01Mając na uwadze, że okres przedświąteczny to czas sprzedaży żywych karpi, warto znać przepisy dotyczące przechowywania i transportu tych ryb.
Wskazówki i informacje przypomina Stanisław Zając, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdniku:
W związku z tym, iż przepisy prawa, w tym przepisy o ochronie zwierząt, nie regulują szczegółowo sposobu postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej, a w szczególności w czasie ich uśmiercania, należy stosować ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)
Uśmiercanie ryb powinno odbywać się w sposób humanitarny polegający na minimalizacji cierpienia. W miejscu wydzielonym, np. za parawanem, przenośną ścianką lub innym elementem konstrukcji sklepu; zapobiegającym udziałowi osób postronnych.
Warunki przetrzymywania żywych ryb
baseny – szczelne, o gładkich ścianach i gładko zakończonych krawędziach;
woda – czysta, natlenowana lub napowietrzana; wymiana wody nie rzadziej niż co 48 h
W razie sprzedaży żywych ryb, sposób ich pakowania musi uwzględniać dobrostan zwierząt oraz wykluczać narażanie ich na niepotrzebne cierpienie.
Opakowanie stosowane do przenoszenia ze sklepu żywych ryb:
bez wody, pozwalające karpiom na wykorzystanie naturalnej wymiany gazowej przez powierzchnię skóry – zasadą stosowania takiego opakowania jest to, aby ryba nie stykała się całą powierzchnią skóry z opakowaniem, jak to np. ma miejsce, gdy ryba zostanie owinięta torbą foliową. Dodatkowo torba, w której umieszczona jest ryba, musi pozostawać niezawiązana.
z wodą – podstawowe znaczenie ma zapewnienie rybie możliwości przyjęcia naturalnej pozycji, dlatego kluczowym jest rozmiar opakowania, tak aby ryba nie znajdowała się w nienaturalnej pozycji lub nie była wygięta bez możliwości zmiany pozycji.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button