AKTUALNOŚCI

WIECZNY ODPOCZYNEK O WIELE DROŻSZY!

Na sesji Rady Miasta radni zdecydowali m.in. o podwyżce opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego. Będzie drożej nawet o kilkaset złotych.
Świdniccy radni zadecydowali o podwyżce opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego przy ul. Wyszyńskiego, którym zarządza powiatowy radny PiS i były wicestarosta, Zbigniew Twaróg.
Dotychczasowa, jednorazowa opłata za 4-miejsowy grób wynosiła 500 zł netto, a ma kosztować 700 zł netto, koszt 300 zł za 3-miejscową mogiłę też ma wzrosnąć o 200 zł, za 2-miejsca na cmentarzu zapłacić mamy nie 250 zł, a 400 zł, natomiast jedno miejsce to koszt 300 zł, a nie 200 zł netto, jak dotychczas.
Jedyne głosy sprzeciwu wobec uchwały należały do radnych: Edyty Lipniowieckiej i Wiesława Księskiego.
– Uważam, że tak znacząca podwyżka uderzy w świdnickie rodziny. Koszty pogrzebów i tak są wysokie, a dodatkowe jeszcze bardziej utrudnią sytuację finansową związaną z pochówkiem. – komentuje Lipniowiecka.
Podwyżkę motywowano faktem, iż od kilku lat takowych nie wprowadzano, mimo podwyższenia kosztów eksploatacji cmentarza.
Podczas poniedziałkowej sesji uchwalono budżet na 2016 r., a także podjęto uchwały w sprawie prognozy finansowej Gminy. Dochody Gminy Miejskiej Świdnik zaplanowano na poziomie około 106 mln zł., natomiast wydatki na poziomie prawie 116 mln zł. Deficyt, czyli blisko 10 mln zł, pochodzić będzie z nadwyżki z lat ubiegłych. Za budżetem głosowało 19 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu, w tym dwoje ze Świdnik Wspólna Sprawa.
W przyszłorocznym budżecie 7 mln. zł ma pochłonać budowa nowego Urzędu Miasta.
Na koniec posiedzenia zagłosowano w sprawie wniosku starosty świdnickiego Dariusza Kołodziejczyka, w którym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwraca się do Rady Miejskiej o zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym miejskim Radosławem Brzózką. Decyzję starosta uzasadniał reorganizacją urzędu, tj. likwidacją Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, którego naczelnikiem był Radosław Brzózka. Dotychczasowe zadania naczelnika Wydziału zostały przyporządkowane wicestaroście Waldemarowi Białowąsowi. Starosta wskazuje również na błędy w wyniku, których została nienależnie pobrana subwencja oświatowa. To około 2,6 mln zł., które powiat musi zwrócić. Były naczelnik nie zgadza się z zarzutami.
Po wyborach samorządowych R. Brzózka uzyskał mandat radnego miejskiego, startując z listy Rodzina i Prawo. Sam jest wiceprzewodniczącym klubu. Nie dziwi więc fakt, że radni, których większość stanowią członkowie RiP zadecydowali o nie wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z R. Brzózką.
Na sali obrad pojawiła się po raz pierwszy nowa sekretarz Miasta Świdnik Ewa Jankowska. Radna Edyta Lipniowiecka jako jedyna poruszyła kwestię obsadzenia wolnego po pośle A. Soboniu stanowiska. Jej pytania dotyczyły zasad zatrudnienia nowej sekretarz Miasta. – Czy został ogłoszony konkurs na stanowisko sekretarza miasta? I jakie jest doświadczenie na stanowisku kierowniczym nowej sekretarz?- dopytywała radna. Burmistrz A. Radek stwierdził, że odpowiedzi na pytania udzieli na piśmie.

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button