AKTUALNOŚCI

INWESTYCJE W POWIECIE – PODSUMOWANIE ROKU W GMINIE RYBCZEWICE

 

most Stryjno po remoncieBył to rok kontynuacji projektów, ale przede wszystkim czas podejmowania istotnych działań, wdrażania nowatorskich Droga Wygnanowice 2rozwiązań oraz realizacji nowych inwestycji. 1 grudnia 2015 roku minął rok od objęcia przez Panią Elżbietę Masicz urzędu Wójta Gminy Rybczewice. I tak w przeciągu 2015 roku Gmina Rybczewice wybudowała nowy most w miejscowości Stryjno Pierwsze. Inwestycja kosztowała przeszło 148 tyś zł i w całości sfinansowana została z budżetu gminy Rybczewice. Prace zostały zakończone we wrześniu. Wykonano również przebudowę polegającą na modernizacji drogi gminnej w Wygnanowicach. Na drodze prowadzącej m. in. do Kościoła oraz do Domu Pomocy Społecznej przebudowano cały odcinek: położono asfalt, po obu stronach drogi wykonano pobocze o szerokości 1 metra umocnione kruszywem. Na ten cel Gmina Rybczewice uzyskała dofinansowanie od Samorządu Województwa Lubelskiego oraz Starostwa Powiatowego w Świdniku. Inwestycja w ponad 50 % sfinansowana została z budżetu Gminy Rybczewice. Całkowita wartość tego projektu to prawie 170 tys. zł. Inwestycję ukończono w październiku ubiegłego roku. Ponadto zakupiono ponad 2 tyś. ton tłucznia na drogi gminne oraz przeprowadzono prace remontowe na drogach gminnych za kwotę przeszło 20 tyś. zł. Gmina Rybczewice zrealizowała również projekt budowy 42 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montaż 100 instalacji solarnych. Oba projekty zostały zrealizowane ze środków PROW. Pani Wójt w roku 2016 stawia przed Gminą Rybczewice kolejne wyzwania. Cały czas przyjmowane są ankiety na montaż instalacji solarnych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę. Chcemy maksymalnie wykorzystać możliwości wynikające z nowej perspektywy finansowej. Znacznie wpłynie to na poprawę jakości życia mieszkańców gminy – informuje Wójt Rybczewic Elżbieta Masicz. kolektory Rybczewice

(MŚ)

 

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button