AKTUALNOŚCIEDUKACJA

NOWOŚCI ZE SPECJALNEGO OŚRODKA W ŚWIDNIKU

    Koniec roku 2015 był dla nas „emocjonujący” pod wieloma względami. Zakończyliśmy realizację Programu Rządowego „Bezpieczna +”. Wiedza i umiejętności nabyte przez nauczycieli w trakcie realizacji programu „Bezpieczna +” są na bieżąco wykorzystywane w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
W wyniku zintegrowania działań wychowawczych nastąpi poprawa bezpieczeństwa, poprawi się klimat szkoły, a także skuteczniej będziemy mogli przeciwdziałać przemocy rówieśniczej i minimalizować zachowania agresywne uczniów na terenie szkoły i poza nią. Wykorzystamy wiedzę  i umiejętności nabyte w trakcie szkoleń psychologicznych przez nauczycieli na wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej ofiarom przemocy i uczniom sprawiającym problemy wychowawcze. Jeśli  tylko pojawi się taka możliwość to przystąpimy do kolejnych edycji tego programu.
Braliśmy także udział w kolejnym rządowym programie: „Książki naszych marzeń”. Środki finansowe z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa  zostały przeznaczone na zakup książek do biblioteki szkolnej. Zakupione książki będą miały wpływ na rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów. Książki te zostały tak dobrane, aby były bliskie współczesnym potrzebom uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
W bibliotece szkolnej będą organizowane konkursy, akcje, spotkania z ciekawymi ludźmi służące popularyzacji czytelnictwa. Uczniowie będą mogli doświadczać przyjemności czytania samodzielnego lub słuchania innych czytających.
(SOSW Świdnik)

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button