AKTUALNOŚCI

STWORZĄ MAPĘ ZAGROŻEŃ W POWIECIE

Dla właściwego zobrazowania zagrożeń przestępstwami i wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie świdniccy i piaseccy policjanci organizują tzw. konsultacje społeczne. Funkcjonariusze spotykając się z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji powiatowych oraz z mieszkańcami gromadzą informację, które posłużą do stworzenia Krajowej mapy bezpieczeństwa, w tym pow. świdnickiego. Ponadto uzyskane informacje zostaną ujęte w planowaniu służb i zabezpieczeń na terenie powiatu, tak by utrzymać poczucie bezpieczeństwa obywateli na możliwie najwyższym poziomie.

Jak w całym woj. lubelskim tak też w pow. świdnickim trwają tzw. konsultacje społeczne. Świdniccy i piaseccy policjanci licznie spotykając się z przedstawicielami miejscowych władz samorządowych, różnych instytucjami powiatowymi oraz z mieszkańcami gromadzą informacje dotyczące ich poczucia bezpieczeństwa oraz postulatów mogących pozytywnie wpłynąć na sytuacje w miejscach, gdzie potrzebne są zmiany. Te liczne spotkania  organizowane są w ramach tworzenia przez Policję Krajowej mapy zagrożeń przestępstwami i wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie. To zapowiedziane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji graficzne narzędzie informatyczne ma za zadanie odzwierciedlić poziom zagrożeń w całym kraju, w tym na terenie pow. świdnickiego. Głównym celem tworzenia map bezpieczeństwa w poszczególnych województwach jest zdiagnozowanie zagrożeń i skuteczniejsza walka z przestępczością, a tym samym zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa na możliwie najwyższym poziomie. W organizowanych na terenie poszczególnych gmin naszego powiatu spotkaniach uczestniczą zarówno Komendant Powiatowy Policji w Świdniku, jak również Komendant Komisariatu Policji w Piaskach oraz naczelnicy poszczególnych wydziałów jednostki. W trakcie konsultacji przyjmowane są wnioski dotyczące bezpieczeństwa na terenie działania jednostki. Wszystkie zgłaszane propozycje zostaną uwzględnione w trakcie przygotowywania mapy pow. świdnickiego. Ponadto zostaną ujęte w planowaniu służb i zabezpieczeń na terenie powiatu.
KPP Świdnik

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button