AKTUALNOŚCI

MÓJ POWIAT, MOJE „PODWÓRKO”

DSC_0099Zarząd Powiatu wyszedł z inicjatywą wprowadzenia partycypacji społecznej. 9 lutego wraz z ekspertami zastanawiano się nad potrzebą wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego bądź alternatywnego instrumentu, który zadziałałby na poziomie powiatu najefektywniej.
Budżetem obywatelskim nazywamy taką część budżetu samorządu, o wydaniu której decydują bezpośrednio wszyscy mieszkańcy. Dzięki temu każdy może samodzielnie zgłosić swój pomysł, a potem zagłosować, na jaki projekt określone pieniądze zostaną wydane.
W Świdniku, w ramach I edycji budżetu obywatelskiego, mieszkańcy miasta otrzymali do rozdysponowania 1 milion złotych. Kwota przeznaczona jest na 12 zwycięskich projektów.
Teraz czas na pytanie czy taka inicjatywa zdałaby egzamin w obrębie powiatu? Okazuje się, że tego typu rozwiązanie jest dużo trudniejsze, niż na poziomie gminy.
– Próba wejścia w tę tematykę ze strony Powiatu jest bardzo fajna. Należą się brawa, że zarząd chce w ogóle to robić, ale nie będzie to proste, dlatego sceptycyzm i dostrzeganie zagrożeń jest wskazane – ocenił inicjatywę Piotr Choroś z UM Lublin.
Do rozwiązania jest kilka problemów, np. jak sprawiedliwie podzielić środki na konkretne obszary powiatu, tak by uwzględniały rzeczywiste potrzeby mieszkańców.
– Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej Świdnik Wspólna Sprawa, jestem szczególnie zainteresowany aby były to mechanizmy, które mają charakter rónościowy i nie faworyzują żadnej grupy społecznej ani żadnego obszaru na terenie powiatu. Nie chodzi o to żeby kopiować pomysły, tylko żeby się zastanowić czy jest to rozwiązanie potrzebne i jak zrobić by było ono efektywne – mówił otwierając dyskusję Jakub Osina, członek zarządu Powiatu.
Jeden z głównych problemów, jaki wspólnie uczestnicy spotkania dostrzegli jest brak identyfikacji mieszkańców z powiatem, bo większość osób myśli o sobie jako o mieszkańcach gminy lub miasta.
– Powiat jest dla mieszkańców trochę abstrakcyjną strukturą. Należałoby wzbudzić poczucie, że żyjemy w obrębie powiatu i wtedy pojawić się dopiero może pragnienie uatrakcyjnienia tego obszaru dla siebie, sąsiadów, rodziny, czy wreszcie przyszłych pokoleń – przekonywał Choroś.
Dariusz Kraszewski z Fundacji Batorego namawiał do przemyślenia wprowadzenia Funduszu Inicjatywy Lokalnej, jako swoistego pilotażu dla BO.
– Dla władz byłby to instrument, który umożliwia zdefiniowanie potrzeb ludzi i lepszą alokację środków publicznych, ale pomoże też zbudować wśród mieszkańców wiedzę czym jest powiat i jakie mają możliwości decydowanie o nim. Jest to instrument łatwiejszy do wprowadzenia, bo nie wymaga aż tyle co BO pracy edukacyjno-organizacyjnej – mówił Kraszewski.
Koordynator Świdnickiego Forum Organizacji Pozarządowych i członek komisji ds. Budżetu Obywatelskiego w Świdniku Maciej Lubaś również zauważył podobną potrzebę i wyszedł z pomysłem utworzenia Inkubatora Pomysłów.
Ustalono, że niezbędne do stworzenia mapy potrzeb powiatu jako całości przede wszystkim są spotkania konsultacyjne w pięciu naszych gminach.
Kolejne ograniczenia to kwestie własnościowe czyli wielkość i dostępność terenów, którymi dysponuje powiat świdnicki. W związku z tym nie każdy pomysł mieszkańców, związany np. z inwestycjami w infrastrukturę, będzie mógł zostać zrealizowany. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na inną skalę potrzeb mieszkańców powiatu świdnickiego. Z innymi problemami mierzy się na przykład gmina Rybczewice a z innymi miasto Świdnik.
-Zadaliśmy dużo pytań, poznaliśmy alternatywy. Wychodzimy z niedosytem, ale bogatsi o wzajemne uwagi – podsumowywał spotkanie Jakub Osina. – Fundamentalne nie są tu pieniądze. Fundamentalne jest poczucie, że ma się realny wpływ na otaczającą rzeczywistość. Ważne by zakorzenić w mieszkańcach myślenie o powiecie jako wspólnocie samorządowej. Jednak tylko siłami powiatu nie wiele zdziałamy. Musimy ściśle współpracować z gminami.
Analiza prawna i finansowa możliwości powołania partycypacji społecznej będzie tematem posiedzeń komisji budżetu Rady Powiatu. Temat będzie kontynuowany też na posiedzeniach Zarządu Powiatu.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button