AKTUALNOŚCI

POPRZEZ KONSULTACJE BUDUJĄ MAPĘ ZAGROŻEŃ

policja kogutWczoraj, w ramach budowania mapy zagrożeń bezpieczeństwa na terenie powiatu, w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku odbyły się kolejne w pow. świdnickim konsultacje społeczne. Tym razem do rozmowy o bezpieczeństwie mieszkańców Świdnika zostali zaproszeni prezesi Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku, kierownicy poszczególnych administracji osiedli oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Świdniku i Urzędu Miasta w Świdniku. W dyskusji udział wzięli także Komendant Straży Miejskiej w Świdniku oraz przedstawiciel Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Świdniku.
W trakcie spotkania omówione zostały codzienne problemy w poszczególnych rejonach miasta.
– Wskazane zostały miejsca, gdzie dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń. Była to też dobra okazja do przedstawienia przez poszczególne osoby rozwiązań na przyszłość, które znacząco miałyby wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w mieście – informuje Magdalena Szczepanowska z KPP w Świdniku.
– Celem nadrzędnym wszystkich konsultacji społecznych jest zwiększenie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Bezpieczeństwa zarówno na osiedlu jak i na drodze. Dlatego też ważne jest by wypracować rozwiązania, które pozwolą osiągnąć ten cel – podkreślił Komendant Powiatowy Policji w Świdniku insp. Ryszard Szklarz
Wśród zgłoszonych postulatów znalazły się m. in. wzmożenie współpracy miedzy służbami ratunkowymi a instytucjami, wskazanie miejsc, gdzie należy zwiększyć częstotliwość patroli oraz rozbudowanie sieci oświetlenia na terenie miasta.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button